v09_0710 - VALENTINIEN II - Maiorina pecunia, ( 2) - 378-383 - TTB+
N° v09_0710 Maiorina pecunia, ( 2) - 378-383
© cgb.fr - Les images du site cgb.fr sont la propriété de la C.G.B.
© cgb.fr - Pictures of the site cgb.fr are C.G.B. property.